Zemní práce

Naše společnost disponuje takovým strojovým vybavení, které umožňuje provádět kompletní dodávky stavebních prací.

Jelikož se snažíme o další rozšiřování služeb a zvyšování kvality odvedené práce, je nutno naši skladbu strojového parku neustále doplňovat a modernizovat. Podrobná specifikace je uvedena v naší nabídce strojového vybavení.

Zvláště se zabýváme demolicemi, úpravou stavebních ploch, dopravou.

tel: 603 492 158