Man, Avia D120 - nosnost 5,5t
1km 28Kč/km
hodinová sazba 800Kč/hod
čekací doba u nakládky 200Kč/15min
manipulace při nakládce 200Kč/15min
čekací doba při vykládce  200Kč/15min
manipulace při vykládce 200Kč/15min
Čekací dobou se rozumí: čeknání  s vypnutým motorem včetně síťování a upevňování nákladu za každých započatých 15min
Manipulací se rozumí: couvání, popojížděnní nebo natahování či jiné manipulace s kontejnerem za každých započatých 15min
Mercedes 7,5t
1km 28Kč/km
hodinová sazba 800Kč/hod
čekací doba u nakládky 200Kč/15min
manipulace při nakládce 200Kč/15min
čekací doba při vykládce  200Kč/15min
manipulace při vykládce 200Kč/15min
Man 8x4  14t
1km 42Kč/km
hodinová sazba 920Kč/hod
čekací doba u nakládky 230Kč/15min
manipulace při nakládce 230Kč/15min
čekací doba při vykládce  230Kč/15min
manipulace při vykládce 230Kč/15min
práce hydraulické ruky 920Kč/hod
Volvo 6x4 10t
1km 40Kč/km
hodinová sazba 900Kč/hod
čekací doba u nakládky 225Kč/15min
manipulace při nakládce 225Kč/15min
čekací doba při vykládce  225Kč/15min
manipulace při vykládce 225Kč/15min
práce hydraulické ruky 900Kč/hod
JCB 4CX,manipulátor CAT
hodinová sazba zemní práce 850Kč/hod
příjezd a odjezd 850Kč/hod
Locust 753
hodinová sazba zemní práce 550Kč/hod
příjezd a odjezd + nakládka na kontejner

pronájem kontejneru 1000kč/měsíc

28Kč/km 800Kč/1xodjezd příjezd
Veškeré ceny jsou uvedeny BEZ příslušné sazby DPH