Naše společost odebírá většinu odpadů kategorie O" a N" k likvidaci a dalšímu využití.

Pro firmy, kde vznikají odpady, zpracováváme odpadovou evidenci včetně odborného poradenství.